Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Kloak

Aalborg Forsynings kloakforsyning er et aktieselskab med Aalborg Kommune som eneaktionær. Vi transporterer og renser spildevand for ca. 225.000 personer samt fra virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune.
Det er vores ansvar at anlægge, drive, administrere, forbedre og udbygge kloakanlæg og renseanlæg i takt med udviklingen i Aalborg Kommune. 

Organisationsplan
Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Energikoncernen, Aalborg Vandkoncernen


Politik
Politik, målsætninger og mål 2020
 

Aalborg Forsynings kloakforsyning er certificeret efter følgende standarder:

  • DS/OHSAS 18001:2008 (arbejdsmiljø)
  • DS/EN ISO 14001:2015 (miljø)
     

Benchmarking
Benchmarking er et meget udbredt og succesfuldt værktøj til at finde effektiviseringer.

I DANVA Benchmarking sammenlignes forsyningsselskaberne på tværs, hvilket gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet.

Ved at deltage i DANVAs Benchmarking opfylder Kloak A/S vandsektorlovens krav om procesbenchmarking. Resultaterne af Danva Benchmarking 2017 fremgår af rapporten Vand i tal 2018.


Hvad er Danva?
DANVA er interesse­organisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen vare­tager medlemmernes og den danske vandsektors inter­esser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitets­­­niveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.

Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Bestyrelsen for Kloak A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Nuuradiin Hussein - Næstformand

Ole Risager - Medlem
Evald Lange Riise - Medlem
Bjarne Jensen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Jan Nymark Thaysen - Medlem
Lars Peter Frisk - Medlem

Tonny Kuno Carlsen - Forbrugerrepræsentant
Niels Pedersen Qvist - Forbrugerrepræsentant

Bo Laden - Direktør

 

Nøgletal for Kloak A/S 2014:

Egenkapital: 5.406 mio. kr.

Omsætning:    271 mio. kr.

 

Se Rapporter

 

 

Genveje
Emner om kloak