Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Kloak A/S

Kloak A/S er et aktieselskab med Aalborg Kommune som eneaktionær. Vi transporterer og renser spildevand for ca. 225.000 personer samt fra virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune.
Det er vores ansvar at anlægge, drive, administrere, forbedre og udbygge kloakanlæg og renseanlæg i takt med udviklingen i Aalborg Kommune.

Årsrapport 2017

Miljøredegørelse 2017


Organisationsplan
Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Energikoncernen, Aalborg Vandkoncernen

Kloak A/S


Politik
Kloak A/S ledelse har udformet politik, målsætninger og mål indenfor de 4 områder: arbejdsmiljø, energi, kvalitet og miljø. Se den politik som er udarbejdet med udgangspunkt i spildevandsplanen og Vision 2100.
 

Aalborg Kloak A/S er certificeret efter følgende standarder:

  • DS/OHSAS 18001:2008 (arbejdsmiljø)
  • DS/EN ISO 14001:2015 (miljø)
     

Benchmarking
Benchmarking er et meget udbredt og succesfuldt værktøj til at finde effektiviseringer.

I DANVA Benchmarking sammenlignes forsyningsselskaberne på tværs, hvilket gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet.

Ved at deltage i DANVAs Benchmarking opfylder Kloak A/S vandsektorlovens krav om procesbenchmarking.

Resultaterne af Danva Benchmarking 2015 ses i rapporten Vand i tal 2017.


Hvad er Danva?
DANVA er interesse­organisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen vare­tager medlemmernes og den danske vandsektors inter­esser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitets­­­niveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.

Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Bestyrelsen for Kloak A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Nuuradiin Hussein - Næstformand

Ole Risager - Medlem
Evald Lange Riise - Medlem
Bjarne Jensen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Jan Nymark Thaysen - Medlem
Lars Peter Frisk - Medlem

Tonny Kuno Carlsen - Forbrugerrepræsentant
Niels Pedersen Qvist - Forbrugerrepræsentant

Bo Laden - Direktør

 

Nøgletal for Kloak A/S 2014:

Egenkapital: 5.406 mio. kr.

Omsætning:    271 mio. kr.

 

Se Rapporter

 

 

Vand i tal 2017

Genveje
Emner om kloak