Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Ophør

- læs her om reglerne i forbindelse med ophør og afbrydelse af gasinstallationer

I Aalborg Forsynings forsyningsområde skal der ikke betales tilslutningsafgift, når man ønsker at bruge gas. Du kan læse mere om det i leveringsbestemmelserne:

Hent leveringsbestemmelserne (pdf-fil)

Til gengæld opkræves en fast takst - fastsat af byrådet - i forbindelse med ophør. Taksten for ophør, dækker de administrative omkostninger.

Når den sidste måler i en ejendom tages ned, kræver Sikkerhedsstyrelsen, at gasforsyningen til bygningen afbrydes fysisk - ved overskæring og afpropning af gasstikket i jorden - en såkaldt stikafbrydelse. Taksten for stikafbrydelser beregnes hvert år på basis af de gennemsnitlige omkostninger ved alle stikafbrydelser de foregående to år. Denne beregningsmodel er accepteret af Energitilsynet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker en kunde at ophøre med at anvende Bygas/Naturgas, skal der ske henvendelse til Aalborg Forsyning på e-mail gas@aalborg.dk eller telefon 9982 8299. Dette for at sikre, at nedtagning af gasmåleren sker korrekt, og at formalia - herunder reglerne for stikafbrydelse - er overholdt.

Gammel gasmåler

Genveje
Emner om gas