Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Installationsanvisninger

- gode råd er ikke dyre - se her

Dansk Gasteknisk Center a/s har på gasbranchens (her et samarbejde mellem gasselskaberne, DS Håndværk & Industri og Tekniq) anmodning udarbejdet en elektronisk håndbog "Gasbranchens installationsanvisninger". Håndbogen er tilgængelig og gratis for alle.

Håndbogen er et elektronisk opslagsværk, der giver anvisninger på, hvordan lovgivningen på gasområdet overholdes i forbindelse med udførelse af gasinstallationsarbejde. Håndbogen er suppleret med link til lovgivninger, der i den givne situation er relevante. Håndbogen påpeger også i visse tilfælde områder, der ikke tydeligt er reguleret i lovgivningen og angiver mulige pragmatiske løsningsforslag.

Anbefalingerne bør følges ved arbejde i Aalborg Forsyning forsyningsområde (både Bygas, Naturgas og F-gas).

Håndbogen vil blive løbende/årligt opdateret, og du er derfor altid velkommen til at indsende konstruktive kommentarer, ris og ros, så håndbogen kan tilpasses og fungere som et godt værktøj til at få gode og sikre gasinstallationer

Du finder Gasbranchens installationsanvisninger på websiden http://gashaandbog.dgc.dk/

Direkte link til siden med download-mulighed: http://gashaandbog.dgc.dk/Download

Gasmekanikermanualen findes på:

http://www.dgc.dk/publikation/gasmekanikermanual

Diverse kontrolmanualer og manualer findes på:

http://www.dgc.dk/search/node/kontrolmanual

http://www.dgc.dk/publikationer/manualer

 

Installation

Genveje
Emner om gas