Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

CE-mærkning

- CE-mærkning - det betyder det ...

Det kan være vanskeligt med apparater til bygas. Dels har nogle apparatleverandører vanskeligt ved at mærke apparaterne korrekt, selv om de er afprøvet og godkendt i overensstemmelse med gasapparatdirektivet, dels er mærkningen lidt mere kompliceret.

En typisk mærkning af et apparat, der kan anvendes til både flaskegas, dansk naturgas og bygas kan være:

            III1a2H3B/P

  • romertal tre betyder, at apparatet kan bruges til tre gastyper
  • 1a betyder at den første gastype er bygas
  • 2H betyder, at den anden gastype er dansk naturgas
  • 3B/P betyder, at den tredje gastype er flaskegas (Butan/Propan)

CE-mærkningen skal endvidere indeholde oplysning om driftstryk for de mulige gastyper. I ovenstående tilfælde bør der være oplyst 8 mbar for bygas, 20 mbar for naturgas og 30 mbar for flaskegas.

Hvis du vil vide mere, kan der findes oplysninger på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området: Se: www.sik.dk

I Danmark er Dansk Gasteknisk Center a/s (www.dgc.dk) og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (www.dbi-net.dk/) såkaldt Notified Body på gasapparatdirektivet. Begge virksomheder kan hjælpe med godkendelse af apparater.
 

Eksempel på mærkeplade på et komfur af italiensk oprindelse kan ses nederst på siden. Mærkepladen angiver anvendelses- og godkendelsesområde i forskellige europæiske lande.

Mærkningen for Danmark (DK) angiver at komfuret er godkendt til tre gastyper (romertal tre), den første gastype er bygas (1a), den anden gastype er dansk naturgas (2H) og den tredje type er flaskegas (3B/P). Endvidere er anvendelsestryk oplyst (8/20/30 mbar).

Den øverste linje i tabellen oplyser hvilken type prøvegas, der er anvendt ved godkendelsen, her G110 for bygas, G20 for naturgas og G30/G31 for flaskegas. Endvidere er effekten ved de forskellige gastyper oplyst.

Det skal bemærkes, at komfuret leveres til en type gas med dyser m.v. til de øvrige typer, der er omfattet af godkendelsen. Udskiftning af dyser skal foretages af en autoriseret VVS-installatør. Aalborg Gas bistår gerne med gratis råd og vejledning.

I enkelte tilfælde er der kun medleveret dyser til en type gas, de øvrige dyser skal bestilles (købes) hos apparatleverandøren.

Hvis det gasforbrugende apparat ikke er godkendt til den aktuelle type gas (typisk et problem med bygas) kan der i nogle tilfælde foretages en ombygning, læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Klik her - og se Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Eksempel på mærkeplade

Mærkeplade

Genveje
Emner om gas