Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Anmeld gasinstallation

Fra 1. oktober 2019 skal du anmelde gasinstallationer hos Sikkerhedsstyrelsen

Nye gasinstallationer, nedtagning eller væsentlige ændringer af gasinstallationer skal fra 1. oktober 2019 anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det sker via en blanket på Virk.dk.

Det er fortsat distributionsselskaberne, der fører tilsyn på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Henvendelser om tilsyn skal derfor fortsat ske til Aalborg Forsyning, afsnit Gas, tlf. 9982 8299 /  e-mail:  gas@aalborgforsyning.dk

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt information om den nye anmeldelsesprocedure til alle vvs-installatører og gasgodkendte virksomheder i uge 39/2019. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere. 

 

Blanketten til anmeldelse af ændringer bliver klar fra Sikkerhedsstyrelsen snarest muligt og senest 8. oktober. Vent derfor med at indberette ændringer indtil da. Ændringer må ikke anmeldes som nye installationer.

Hvad betyder den nye anmeldelsesproces i forhold til bygas hos Aalborg Forsyning?

Som vvs-installatør skal du anmelde arbejde på bygasinstallationer i gasinstallationsklasse 3 – 9. Du skal anmelde nye installationer, væsentlige ændringer (herunder udskiftning af gasforbrugende apparater) og nedlæggelse af installationer. Installationsklasse 3 – 9 omfatter:

Klasse 3: Gasapparater beregnet til husholdningsbrug uden aftræk.
Klasse 4: Installationer med gasapparater til og med 135 kW med aftræk og lukket forbrændingskammer.
Klasse 5: Installationer med gasapparater over 135 kW. Herunder gasapparater med åbent
forbrændingskammer uanset effekt.
Klasse 6: Storkøkkener.
Klasse 7: Gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer.
Klasse 8: Midlertidige gasinstallationer.
Klasse 9: Installationer til laboratorie- og undervisningsbrug.

Bemærk at der gælder specielle godkendelsesregler for etablering af midlertidige gasinstallationer.

 

Måleropsætning / -målerudskiftning

Aalborg Forsynings Gas-afsnit vil fortsat sætte måleren op i nye installationer. Det sker som hidtil efter aftale med vores kontor (tlf. 9982 8299 / e-mail:  gas@aalborgforsyning.dk). Det er en forudsætning for aftale om måleropsætning / -målerudskiftning, at arbejdet er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk.

 

Afbrydelse / nedlæggelse af bygasinstallation

Der er ikke ændret på Aalborg Forsynings håndtering af afbrydelse af gasinstallationer. Vi anbefaler, at der udfyldes en Afmeldingsblanket i forbindelse med nedlæggelse af installationen. Afmeldingsblanketten kan rekvireres på tlf. 9982 8299 / e-mail:   gas@aalborgforsyning.dk.

Gasmåleren skal fortsat afleveres på lageret på Hjulmagervej 24. Ved aflevering af gasmåler, skal der fremvises dokumentation for, at arbejdet er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen på Virk.dk.

Genveje
Emner om gas