Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Vore produkter

... ren energi, og gode råd

Aalborg Forsyning har siden 1854 været leverandør af Bygas til Aalborg by. Vi leverer stadig Bygas, men meget har ændret sig siden. Den gas, der blev leveret den gang, var baseret på kul. Gassen der leveres fra Aalborg Forsyning i dag, er baseret på naturgas.

Naturgassen bliver enten distribueret videre som Naturgas, eller omdannet til det vi kalder Bygas. Bygas er en blanding af naturgas og luft i forholdet 1:1. Aalborg Forsyning fremstiller selv Bygas på egne anlæg.

Naturgassen kommer til Aalborg Forsyning via rørsystemer fra  gasfelter i Nordsøen eller fra Tyskland. Gennem gasrørledningen til Tyskland, er Aalborg Forsyning forbundet til det internationale gasnet i Europa. Det er din sikkerhed for, at der er gas i dine rør, når du har brug for det. 

På sin vej gennem rørsystemet er transporten og distributionen af gas omfattet af mange sikkerhedsforanstaltninger. Alle involverede parter i håndteringen af gassen har sikkerhedssystemer og kvalitetssikringssystemer. Det er din sikkerhed for, at du trygt kan modtage og anvende gassen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge Bygas, er der råd og vejledning at hente. Aalborg Forsyning giver råd og vejledning i brugen af Bygas, du skal blot ringe eller maile. 

Kan du lugte gas, eller er der andre situationer i forbindelse med din gasinstallation, der gør dig utryg, så ringer du blot. Aalborg Forsyning har en vagtordning der dækker 24 timer i døgnet. Det er den sikkerhed, vi gerne vil give dig.

 

Aalborg Forsyning sørger for sikker og billig levering af Bygas i Aalborg. Aalborg Forsyning er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2015 samt arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008

Gasblustætpå

 

Genveje
Emner om gas