Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Lovpligtigt sikkerhedstilsyn

NY LOVPLIGTIGT SIKKERHEDSTILSYN PÅ GASINSTALLATIONER – DET BETYDER LOVEN FOR DIG

Den 21. april 2018 trådte en ny gaslovgivning i kraft. Loven medfører, at der efter den 1. oktober 2019 skal føres tilsyn med gasinstallationer på en ny måde.

Sikkerhedsstyrelsen har opbygget en database med alle gasinstallationer i Danmark. Databasen indeholder oplysninger fra by-, natur- og flaskegasselskaberne. Denne database skal også indeholde oplysninger om din gasinstallation. Derfor får den nye lov også betydning for dig som bygaskunde.

Hvad betyder den nye gaslovgivning for dig som bygaskunde?
Fra den 1. oktober udvælger Sikkerhedsstyrelsen et antal gasinstallationer i Aalborg Forsynings område. På de udvalgte gasinstallationer skal der laves sikkerhedstilsyn. Det kan være din gasinstallation, der bliver udvalgt til et sikkerhedstilsyn.

Alle sikkerhedstilsyn skal udføres af en uvildig tilsynsførende. Den tilsynsførende skal være ansat hos Aalborg Forsyning. Aalborg Forsyning udfører sikkerhedstilsynet på vegne af Sikkerhedsstyrelsen – efter de retningslinjer Sikkerhedsstyrelsen fastlægger.

Hvis din gasinstallation bliver udvalgt til et sikkerhedstilsyn

Hvis din installation bliver udvalgt til et tilsyn, foregår tilsynet således:

  • Mindst 14 dage inden tilsynet skal foregå, modtager du et brev eller en besked i din e-Boks/Borgerpostkasse fra Aalborg Forsyning med dato og tidspunkt for tilsynet. Hvis datoen og tidspunktet ikke passer dig, kontakter du os på tlf. 9982 8299 – så finder vi en ny tid.
  • Ved tilsynet gennemgår den tilsynsførende din gasinstallation og det gasforbrugende udstyr.
  • I de fleste tilfælde varer besøget under en time. Hvis der ikke er bemærkninger til installationen, får du skriftlig information om dette.
    • Hvis den tilsynsførende finder fejl eller mangler, får du mundtlig information om fejlens karakter. Efterfølgende sender Aalborg Forsyning en kopi af tilsynsrapporten og et påbud om udbedring af fejlen inden en given dato.
    • Hvis den tilsynsførende finder meget alvorlige fejl og mangler, lukker han for gassen og informerer dig mundtligt. Efterfølgende sender Aalborg Forsyning en kopi af tilsynsrapporten og et påbud om at stoppe anvendelsen af gasinstallationen med det samme.

Sikkerhedsstyrelsen modtager altid kopi af tilsynsrapporten. Det har ikke omkostninger for kunden, når Aalborg Forsyning foretager tilsyn på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Hvis der skal udføres reparationer på din gasinstallation efter et tilsyn, skal du selv bestille en autoriseret VVS’er til at udføre arbejdet. Som ejer og/eller bruger af gasinstallationen skal du selv afholde omkostninger til reparationer.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer” (Bekendtgørelse nr. 247 af 26. marts 2018) er det ejeren og brugerens ansvar, at gasinstallationen er i orden.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål i forhold i din gasinstallation, ønsker at flytte en tilsynsaftale, eller blot vil vide mere om bygas, kan du kontakte os på tlf. 9982 8299 / gas@aalborgforsyning.dk.

Ønsker du yderligere information om de lovpligtige tilsyn af gasinstallationer, henviser vi til Sikkerhedsstyrelsen.

Genveje
Emner om gas