Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Bygas - sikker energi

Bygas er en sikker energikilde, gasulykker er sjældne. Den naturgas der anvendes hos Aalborg Forsyning til produktion af Bygas og til distribution, kommer fra Nordsøen og fra Tyskland. Hele vejen ud til dig som forbruger er der taget hånd om sikkerheden. 

Energinet.dk står for sikkerheden i transmissionsledningen der transporterer gas gennem Danmark. Transmissionsledningen går fra gasfelterne i Nordsøen, og fra den Tyske grænse, op gennem Danmark  fra nord til syd, og fra vest til øst. Fra denne transmissionsledning aftager forskellige gasleverandører deres naturgas. Uanset hvem der håndterer gassen, er sikkerheden altid i top. Du kan læse mere på Energinet

Flaskegas er - såvel som den gas der leveres gennem ledninger - ligeledes omfattet af mange sikkerhedsforanstaltninger inden du modtager din gasflaske.

For både naturgassen og flaskegassen, er der ud over de store sikkerhedshensyn, også stor fokus på kvaliteten af den leverede gas.


Bygas - før og nu

Hos Aalborg Forsyning er sikkerheden også et område med topprioritet. Den Bygas der leveres fra Aalborg Forsyning er ikke den "gamle" giftige Bygas. Tidligere blev Bygas fremstillet på baggrund af kul, denne produktionsmetode er ophørt, i dag anvendes der en mere energirigtig og sikker produktionsform.

Indtil 1989 indeholdt Bygas i Aalborg store mængder kulilte (CO).Kulilte er en giftigt lugtfri luftart. I dag fremstilles bygassen ved at blande naturgas og almindelig luft i forholdet 1:1. Naturgassen er ikke giftig. Bygassen indeholder ikke længere kulilte og er derfor ikke giftig.

 

 

 

Kvalitet og sikkerhed - nu og fremover

Hos Aalborg Forsyning er det ikke kun gassen der fokuseres på når det handler om sikkerhed. Vi har et kvalitetsstyringssystem der sikrer, at sikkerheden og kvaliteten er i orden. Kvalitetsstyringssystemet sikrer at vore montører og medarbejdere altid er certificerede efter gældende regler - ringer du efter en montør fra Aalborg Forsyning, er du sikker på kvalificeret hjælp.

For at forebygge uheld, er der hos Aalborg Forsyning udarbejdet vedligeholdelsesplaner. Der er udarbejdet planer for driftsanlæggene og ledningsnettet. Hvert år udskiftes der således gamle gasrør med nye, for derved at sikre et sundt ledningsnet i fremtiden.

Gaskomfurer med indbygget sikkerhed

Det er ikke kun gasleverandører der tænker på sikkerheden, leverandører af gasapparater er også konstant fokuseret på at gøre deres produkter sikre i anvendelsen. Alle nyere komfurer er i dag forsynet med en flammesikring. Flammesikringen sikrer, at der automatisk lukkes for gassen, hvis flammen ved et uheld går ud. Det er i dag ulovligt at installere et komfur uden flammesikring. Komfurer uden flammesikring må efter krav fra Sikkerhedsstyrelsen ikke flyttes til en ny adresse.

Vi anbefaler at gamle komfurer uden flammesikring udskiftes til nye og mere sikre - med flammesikring.

Skriv til gas@aalborg.dk eller ring på tlf. 9982 8299 og hør om mulighederne.

Husk, at du altid skal være opmærksom på din gasinstallations tilstand og funktion. Vi er altid til rådighed med gratis råd og vejledning - er du i tvivl kommer vi ud.

Se for eksempel

Husk! - ved gaslugt - kommer vi omgående, døgnet rundt - for din

sikkerheds skyld. Ring 9982 8299

sikkerhedsknappe5 

Genveje
Emner om gas