Vandinstallationer i etageejendomme 

Vi anbefaler, at du opstiller et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer, for derved at opnå tilfredsstillende trykforhold i ejendommen.

Det skal du sikre dig, at:

  • Skjulte men udskiftelige samlinger i installationsskakte mv. udføres efter vandnormen.
  • Vandinstallationer anbringes og udformes, således at der ikke kan opstå frostskader eller ske utilsigtet opvarmning af ledninger.
  • Vaskemaskiner, kaffeautomater, køleskabe m/vandtilslutning og andre apparater med automatisk vandpåfyldning sikres mod tilbagestrømning.
  • Der påmonteres sikkerhedsanordning mod utilsigtet vandudstrømning i rum (hvor førnævnte er monteret) uden gulvafløb.

Installationer med slangevinder

I anlæg hvor der forekommer slangevinder, skal disse monteres efter måler. Umiddelbart efter afgrening fra forbrugsinstallationen til slangevinder, skal der anbringes en kontraventil.

Specielle installationer

Trykforøgeranlæg, sprinkleranlæg og anlæg med behandlet vand, må kun udføres efter nærmere aftale med os.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen