Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Eksempler på husrenoveringer

Vi har lavet nogle beregneringer på typiske huse for at give dig eksempler på hvilke energiforbedringer, der typisk er mest oplagte at foretage i de forskellige huse.

Muremestervilla fra 1920'erne 
Efterisolering af tagkonstruktion mod det fri, Udskiftninger af døre/vinduer, Udskiftning af tagvinduer, Isolering af rørstrækninger 

Typehus fra 1960'erne 
Efterisolering af konstruktion mod uopvarmet loft, Efterisolering af betondæk mod jord, Radiator og -ventiler, Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder

Typehus fra 1970'erne
Efterisolering af terrændæk under trægulv på strøer, Efterisolering af konstruktion mod uopvarmet loft, Udskiftning af cirkulationspumpe

Genveje
Emner om energicenter aalborg