Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Betingelser

Betingelser for tilskud til energiforbedringer i privat bolig

 

Baggrund for udbetaling af tilskud

 • Folketinget har pålagt alle energiselskaber at finde energibesparelser hos kunderne.
  Derfor har vi indført en tilskudordning, der gør det muligt at indsamle de energibesparelser du udfører. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggeri.
 • Tilskuddet fra Aalborg Forsyning er et tilskud, der gives for at få effektiviseret flere energitiltag i den private boligmasse.
 • Husk du skal ansøge om tilskud INDEN arbejdet påbegyndes.
 • Der gives tilskud jf. Standardværdikataloget. Der ydes kun tilskud til, hvad Energicenteret på forhånd har defineret.
 • Ved at give tilskud overtager Energicenteret retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.


Vigtige oplysninger vedrørende tilskuddet

 • De energibesparelser, Aalborg Forsyning udbetaler tilskud til, må IKKE sælges/afgives til anden side. Det vil sige, at der ikke må modtages tilskud fra anden aktør, eller anden aktør må ikke købe/overtage energibesparelsen.
 • Hvis Energicenteret konstaterer, at energibesparelsen er overdraget til anden side (evt. via håndværker) bortfalder muligheden for at søge tilskud fremover.
  Energicenteret forbeholder sig ligeledes ret til at foretage stikprøver på de oplyste energibesparende tiltag. Såfremt det ved en efterfølgende stikprøve viser sig, at de oplyste energibesparende tiltag, som kunden er godskrevet, ikke er korrekte, eller at energibesparelsen er solgt/afgivet til anden side, kan Energicenteret sende en regning på det tidligere udbetalte beløb + ekspeditionsgebyr 500 kr.
 • Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af Energicenteret. Der fratrækkesved afregning et administrationsgebyr jf. beregningen.
 • Indkøb/ordrebekræftelse/bestilling af materialer eller håndværker må ikke være foretaget inden godkendelse af projektet (dvs. kunden skal have modtaget accept via mail fra Energicenteret). Ej heller må arbejdet være påbegyndt.


Deadline

 • Arbejdet skal være udført og dokumentation (faktura, ordrebekræftelse og evt. tilskud) sendt ind til Energicenteret senest 6 måneder efter dato for godkendelse af ansøgning om tilskud.


Udbetaling af tilskud

 • Udbetaling af tilskuddet sker senest 5 til 30 dage efter at dokumentation er indsendt til og godkendt af
  Energicenteret (i ferieperioder kan der forekomme længere ventetid).


Husk! For at få beløbet udbetalt skal yderligere følgende opfyldes

 • Materialerne på de medsendte kvitteringer af det udførte arbejde skal være udspecificerede, så
  ansøgning og kvittering tydeligt kan sammenholdes (skal markeres). Er der lavet et tilskud/ordre-
  bekræftelse, skal det også sendes med.
 • Alt dokumentation uploades på din profil.
Genveje
Emner om energicenter aalborg