Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Haraldslund Vand- og Kulturhus

Udskiftning af de store cirkulationspumper

Ved en energigennemgang af Haraldslund Vand- & Kulturhus kiggede Energicenteret nærmere på tre ældre cirkulationspumper og frekvensomformere.

De tre pumper stod for at cirkulere vandet i kulturhusets tre bassiner gennem filtre. Pumpernes drift afregnes i el, og da el er en forholdsvis dyr energikilde, er det et oplagt sted at foretage energiforbedringer.

De nye pumper med tilhørende nye frekvensomformere har alle større virkningsgrad.

Investeringspris  347.000 kr.
Energibesparelse pr. år  54.108 kWh.
Tilbagebetalingstid 3,8 år


Udskiftningen af pumperne var et ganske positivt forløb. Personalet og besøgende nyder godt af de nye pumper da de udsender væsentligt mindre støj foruden de faldende forbrugstal grundet energireduktionen.

 

Genveje
Emner om energicenter aalborg