Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Gigantium

Energigennemgang af Gigantium

Multihallen i det østlige Aalborg har i en årrække haft fokus på at udnytte energi- og ressourceforbruget bedre. Energicenterets energirådgivere har i den forbindelse haft et tæt samarbejde med hallens daglige driftsledelse.

En gennemgang af hallens anlæg resulterede bl.a. i følgende besparelsesforslag:

Konvertering af elvarme til fjernvarme

I forbindelse med ventilationsanlægget til is-arenaen og træningshallen er der installeret et affugtningsanlæg (absorptionsaffugter), som regenererer med el-varme for at give størst mulig kapacitet. El-energi er en meget omkostningstung energiform, og derfor anbefaler Energicenteret, at anlægget ombygges, så der i stedet regenereres med fjernvarme, og at el-energi kun anvendes ved spidsbelastning.

Investeringspris

  310.000 kr.

Besparelse i årsforbruget  

  242.529 kr.

Tilbagebetalingstid

   1,3 år.

 

 

 
Nye energibesparende lyskilder

Lyskilderne i belysningsanlægget i træningshallen står for en udskiftning. Energicenteret foreslår derfor, at der anvendes nye lyskilder, der har en længere levetid og er energibesparende. Foruden den direkte energibesparelse vil der også på grund af lyskildens længere levetid være en stor besparelse på udskiftningsomkostninger og indkøb.

Investeringspris

  24.800 kr.

Besparelse i årsforbruget  

  12.361 kr.

Tilbagebetalingstid

   2,0 år.

 

 

 

 

Ændret styring af lys

Energicenteret foreslår efter gennemgang af styringen af belysningsanlæg en række forskellige tiltag. For eksempel kan der installeres en ny styring, der tilgodeser de forskellige belysningsbehov, der er i is-arenaen. Samtidig kan belysningsanlægget i træningshallen mv. udskiftes med nye, der giver personalet mulighed for at tilpasse belysningsbehovene for den aktivitet, som er i hallen. Slutteligt foreslår Energicenteret, at antallet af tændte lamper i gangarealer reduceres, og at der investeres i en bevægelsessensor.

Investeringspris

  84.425 kr.

Besparelse i årsforbruget  

  43.354 kr.

Tilbagebetalingstid

  1,9 år.

 

 

 

 

Udskiftning af cirkulationspumper

Alle cirkulationspumper til varmtvandscirkulation, ventilation og centralvarme gennemgås. Der vil være god økonomi i at udskifte flere af pumperne til nye selvregulerende cirkulationspumper - enten når en pumpe er defekt eller på baggrund af et årligt budgetteret beløb. Aalborg Forsyning, Varme yder desuden tilskud til udskiftningen.

Investeringspris

  150.000 kr.

Besparelse i årsforbruget

  23.000 kr.

Tilbagebetalingstid

  6,5 år. 

 

Genveje
Emner om energicenter aalborg