Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Tilskud via VE til proces

Vil du konvertere til vedvarende energi eller fjernvarme?

VE til proces er en ordning der yder tilskud til de virksomheder der vil konvertere deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme.

Tilskuddets størrelse afhænger af projektets energieffektivitet og økonomi.

Energicenteret kan medvirke til udarbejdelsen af ansøgningen om tilskud til VE initiativer. Du kan læse om hvilke fordele VE til Proces ordningen gav Vestbjerg Handelsgartneri.

VE til proces har til formål at reducere CO2 udslippet og øge andelen af vedvarende energi. 

Vil du vide mere om VE til proces ordningen læs mere på energistyrelsens hjemmeside eller kontakt Energicenteret.

Genveje
Emner om energicenter aalborg