Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Tilskud og køb af energibesparelser

Står du overfor renoveringer der giver en energibesparelse?

Aalborg Forsyning er forpligtet igennem energiselskabernes spareindsats til at sørge for at der årligt bliver sparet på energiforbruget.

Derfor yder Aalborg Forsyning blandt andet tilskud til virksomheder og private forbrugere til energiforbedringer.

Ved udbetaling af tilskud overdrages retten til at indberette besparelsen af KWh til Aalborg Forsyning.

Hvilken type besparelse giver tilskud?

De energibesparende tiltag kan gennemføres overalt i Danmark og inden for alle energiarter dvs. el, varme, gas og olie. Tilskuddet udbetales bl.a. til private boliger, industri, og landbrug.

Husk at søge tilskuddet inden du påbegynder arbejdet.

Læs mere på tilskudssiden.

Genveje
Emner om energicenter aalborg