Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Konvertering til bygas

Ønsker du at konvertere til bygas?

Bygas er billigere end proces-el og det kan derfor være en fordel at konvertere. Energicenteret kan rådgive herom.

VIl du vide mere om bygas?

Bygas er en blanding af naturgas og luft. Naturgas og luft blandes i blandingsforholdet ½ naturgas og ½ luft, og kaldes derefter bygas. Bygas er tilsat et duftstof, der gør det muligt at lugte gassen selv ved meget små udslip. Du vil derfor være i stand til at lugte bygas længe inden det bliver farligt. Bygas er ikke farlig at indånde.

Aalborg Gas er leverandør for bygas. Du kan læse mere om bygas på deres side.

Taksten for bygas er at finde her.

Genveje
Emner om energicenter aalborg