Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Energimærkning af bygninger

Energicenteret tilbyder energimærkning af større bygninger, handels- og servicevirksomheder

Energimærket er en standardiseret beskrivelse af bygningens energimæssige tilstand.

Tilstanden vurderes ud fra bygningens energiforbrug og har til formål at reducere energiforbruget til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt brugsvand.

Energimærkning er indført som led i implementeringen af EU's bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne.

Energicenteret energikonsulenter udarbejder en energimærkningsrapport, hertil besparelsesforslag til en bedre energieffektiv drift af bygningen.

Genveje
Emner om energicenter aalborg