Nedenstående kan alle ejendomme i Aalborg Kommune få oplyst hvorfra de modtager vand.

Ejendomme, der modtager vand fra Aalborg Forsyning, Vand A/S kan også se hvilket
forsynings- og indvindingsområde vandet kommer fra. Endvidere er det muligt at se de
seneste analyseresultater af vandet.

Ejendomme, der modtager vand fra et privat vandværk, får oplyst fra hvilket og kontaktoplysninger hertil.
Via link til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er det muligt at
se udvalgte resultater af de seneste vandprøver i den nationale database Jupiter.
Analyseresultaterne i Jupiter er baseret på data indberettet af analyselaboratorier,
kommuner og de tidligere amter.


Aalborg Forsyning, Vand A/S fraskriver sig alt ansvar for om data i Jupiter er korrekte.


Første bogstaver i vejnavn: Vejnavn: Husnr:Velkommen!

Søg:

Indtast din adresse og vælg efterfølgende et af emnerne i den blå menu for at se informationen. I det første felt kan du skrive de første bogstaver i adressen, tryk på ”Tab”-tasten og vælg den ønskede adresse i andet felt. I sidste felt skrives det ønskede husnummer.

Manglende kort:

Under fanen ”Vis vandværk” skal der fremkomme et kort. Gør der ikke det, kan du prøve at trykke på ”Vis vandværk” eller søge på adressen én gang mere.

Ventetid:

Der kan være nogle sekunders ventetid efter hver indtastning.

Får du en fejlmelding ved søgning på en adresse er du velkommen til at kontakte os eller ringe til os på telefonnummer 7743 9100.