Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Sådan holder vi åbent

Hold dig opdateret på vores drift under situationen med coronavirus

Opdateret 13. maj 2020 

Vi har fulgt regeringens anvisninger og derfor arbejder mange af vores medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjemmefra. Vi opretholder nødberedskab. Det betyder, at vi leverer rent drikkevand, varme og gas, som vi plejer. Derudover gør vi en særlig indsats for at understøtte det private erhvervsliv. 

Vi beklager ulejligheden og eventuelle gener, men vi håber samtidig på alles forståelse i denne usædvanlige situation.

Ofte stillede spørgsmål og svar lige nu 

Personlig betjening

Vi er i Aalborg Forsyning fortsat berørt af den delvise nedlukning af Danmark. Men vi gør vores allerbedste for at hjælpe dig med dine spørgsmål - også selvom vi har sendt vores administrative medarbejdere hjem. 

Det vil være en stor hjælp til os, hvis du vil fortsætte med at chatte med os her på hjemmesiden. Så får du hurtigt svar på dine spørgsmål.

Der er ikke mulighed for personlig betjening på vores lokationer.

Genbrugspladser og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Alle genbruspladser er tilbage i normal drift. Det betyder, at åbningstiderne og modtagelse af affald igen er, som du kender det - dog med undtagelse af kompost og ting til direkte genbrug, som er beskrevet nedenfor.

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal holder åbent som normalt. 

Vi passer på hinanden, når du besøger vores pladser

Vores bom-anlæg er blevet opgraderet og erstatter den midlertidige vagtordning. Det betyder, at vi fra mandag den 11. maj automatisk justerer besøgsantallet, så vi fortsat kan passe på vores besøgende og medarbejdere, når du besøger vores pladser.

Du kan opleve, at bommen er nede i de perioder, hvor der er ekstra pres på. Men den åbner automatisk op, når vi er klar til dit besøg. Når grænsen for antallet af besøgende på pladsen er nået, vil bommen først åbne op igen, når tre biler har forladt pladsen.

Det er vigtigt, at du følger anvisningerne og skiltningen på og omkring pladserne, så trafikken afvikles bedst muligt.

Vi anbefaler, at du: 

  • Venter med dit besøg, hvis det er muligt
  • Overholder myndighedernes anvisninger fx vask hænder, hold afstand, kom alene mv.
  • Undgår tæt kontakt og følger medarbejdernes anvisninger, så vi fortsat kan holde pladserne åbne
  • Pas på hinanden og vis hensyn på og omkring pladserne
  • Husker tålmodigheden, for der vil være kø til pladserne. OBS! Kundetoiletter er ikke åbne

Er du i tvivl om sortering på pladsen, opfordrer vi til, at du benytter ’Rest efter sortering’, for at besøget bliver afviklet så smidigt som muligt.

Se åbningstiderne på genbrugspladserne

Aflevering af haveaffald

Haveaffald kan igen afleveres på alle genbrugspladser – også Genbrugspladserne Over Kæret (Aalborg) og Sundsholmen (Nørresundby).

Medbring egne handsker og skovle (de nuværende koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko). Vis hensyn og vent med at feje din trailer og presenning, til du er hjemme igen.

Ingen kompost på pladserne

Det er pt. ikke muligt at afhente kompost, da vi ønsker besøget afviklet så smidigt som muligt uden tæt kontakt med andre besøgende.

Vent med ting til direkte genbrug (humanitære formål)

Det er pt. ikke muligt at aflevere ting til direkte genbrug (humanitære formål) – gem det i stedet lidt endnu. Vi ønsker at minimere smitterisikoen mellem de besøgende i teltet og kødannelser på pladserne.

Adgang for erhverv

For at minimere presset på pladserne opfordrer vi erhverv til at benytte pladserne inden kl. 12, hvor der ikke er åbent for private besøgende.

Renseanlæg og vandværker

Vi lukker ned for besøg på renseanlæg og vandværker indtil videre. Dette gælder både borgere og andre interessenter indenfor og udenfor branchen. Dette er et nødvendigt tiltag for at beskytte vores vigtige medarbejdere mod smitte.

Gas-, vand- og varmemålere

Gasmålere

Kundebesøg i private hjem foretages kun, hvis der konstateres gaslugt eller gasudslip.

Kundebesøg hos virksomheder er reduceret til et minimum. Virksomheder besøges kun gaslugt eller gasudslip og i tilfælde, hvor vores medvirken er nødvendig for at opretholde driften.

Vi samarbejder med de autoriserede VVS’ere om opsætning af gasmålere. Aftale om udlevering af gasmåler sker ved henvendelse til Aalborg Forsyning. 

Udlevering af gasmåler (efter aftale) sker på Gasværksvej 28 mellem kl. 7.00 og 9.00 samme sted som ved udlevering af pasrør.

Vandmålere

Vi fortsætter med at udlevere nye vandmålere til kunderne, men vi reducerer den fysiske kontakt til kunder og samarbejdsrelationer for at undgå smittespredning.

Varmemålere

Kundebesøg og installationer hos private kunder er reduceret til et minimum. Der skiftes som udgangspunkt ikke målere i private hjem, men vi sætter nye målere op i tomme huse. Vi samarbejder med de autoriserede VVS’ere om opsætning af varmemålere. Aftale om opsætning af varmemålere sker ved henvendelse til Aalborg Forsyning på tlf. 9931 4810 eller mail varme@aalborgforsyning.dk.

Vi har genoptaget udskiftning af de større varmemålere til fjernaflæste målere hos bl.a. erhverv. Det vil naturligvis ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om respektafstand m.v.

 

Anlægsprojekter, byggemodninger, stiktilslutninger og reparationer

Aalborg Forsyning følger Statsministerens anbefaling om at holde det private erhvervsliv i gang. Det betyder, at eksisterende anlægsprojekter, byggemodninger, stiktilslutninger og reparationer fortsætter, og at vores graveaktiviteter i Aalborg fortsætter.

Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for ikke at være til gene, og vi bestræber os på at gøre arbejdet færdigt hurtigt og sikkert - både i forhold til arbejdet og de særlige omstændigheder, som det bliver udført i. Vi tager vores forholdsregler:

  • Alle vores medarbejdere er instrueret i at undgå direkte kontakt med andre kollegaer og samarbejdspartnere for at reducere smittefaren. Det kan udskyde eller forsinke visse projekter en kortere periode. Flaskehalse og ændringer i prioriteringer må påregnes og accepteres. 
  • Alle byggemøder, møder i forbindelse med anlægsprojekter mv. afholdes pr. telefon, video eller udendørs (med 2 meters afstand). De konkrete byggeprojekters ansvarlige tilrettelægger en proces sammen med anlægsprojektets samarbejdspartnere – og respekterer myndighedernes anbefalinger vedr. smittespredning.

Udlevering af pasrør

Der sker udlevering af pasrør som normalt.  Udlevering sker på Gasværksvej 28 C, mandag til fredag kl. 7-9.

Venligst hold god afstand. 

 

Genveje
Emner om aktuelt