Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Nyt vandværk i Lundby Krat

Vi bygger nyt vandværk i Lundby Krat. Vandværket omfatter fire boringer, der skal forsyne det østlige Aalborg.

I 2005 blev det første undersøgelsesarbejde forud for etablering af kildeplads og vandværk i Lundby Krat igangsat – nu 10 år efter er vi klar til at opføre vandværk. Ledningen blev gravet ned og borehuse over boringerne blev bygget i efteråret 2015.

Forsyningssikkerheden i det østlige Aalborg bliver væsentligt forbedret, når vi etablerer det nye vandværk i Lundby Krat – og oveni giver en placering af kildepladsen i skovarealerne rigtig god beskyttelse mod forurening af grundvandet. Det bliver derfor drikkevand af højeste kvalitet, vi pumper op i Lundby Krat. Beboerne i det østlige Aalborg, herunder også det fremtidige universitetshospital, kan dermed også i fremtiden være helt trygge ved at drikke vandet direkte fra hanen. Læs mere om projektet

Lundby Krat - modelfoto nyt vandværk
Lundby Krat Vandværk. Modelfoto: Nørkær+Poulsen

Tidsplan

I andet halvår af 2015 blev der bygget borehuse over de allerede etablerede boringer langs vejen gennem Lundby Krat. Alle ledninger og rør fra de enkelte borehuse til vandværksgrunden og fra vandværksgrunden ind til ledningsnettet i Gistrup blev ligeledes gravet ned i andet halvår af 2015.

I foråret 2016 startes der op på at bygge selve vandværket. Byggeriet forventes at tage resten af 2016, hvorefter der skal laves test og indkøring. I første halvår af 2017 regner vi med at kunne sætte vandværket ind i produktionen af drikkevand til Aalborg Vands forbrugere.

Undskyld vi forstyrrer

Det meste af arbejdet vil komme til at foregå på arealet, hvor vandværket skal opføres, og der vil derfor blive en del kørsel fra Hadsund Landevej ind til vandværksgrunden. Der vil endvidere blive nogen aktivitet ved hvert af de 4 borehuse langs vejen gennem krattet.

Mens arbejdet med at bygge vandværket står på, vil de, der besøger Lundby Krat, opleve gener fra tid til anden. Det kan vi desværre ikke undgå. Vi håber på forståelse, da arbejdet vil sikre rent drikkevand til forbrugere i Gistrup og det østlige Aalborg i mange år fremover.

Vi vil sammen med vores vandværksentreprenør Vand og Teknik A/S bestræbe os på at arbejdet bliver til mindst mulig gene for brugerne af Lundby Krat.

 

Tidsplan Til Hjemmeside (1)

 

Genveje
Emner om vand