Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Indsamling af gamle sækkestativer og containere

Indsamlingen af gamle sækkestativer og containere til restaffald bliver en ordning, hvor du, som borger, skal stille dit gamle materiel frem til afhentning ved skel.

For at kunne håndtere de knap 50.000 sækkestativer og containere vil indsamlingen ske i etaper, hvor vi indsamler i ét område af gangen.

Vi går i gang med indsamlingen ultimo november og nærmere information om, hvor og hvornår vi indsamler, vil løbende blive opdateret her på vores hjemmeside.

Vi er ved at lave aftaler med de virksomheder, som skal stå for indsamling og genanvendelse af henholdsvis sækkestativer og containere. Det betyder, at det gamle udstyr ikke genbruges direkte men skilles ad i materialer, der kan forarbejdes og genanvendes, og materialer der bliver sendt til forbrænding.

Genbrug dit sækkestativ

Vær opmærksom på at det gamle sækkestativ eller container er din egen ejendom, så du bestemmer selv, hvad der skal ske med det.

Er dit sækkestativ eller container i god stand, kan du vælge at genbruge det til andre formål eller lade andre få gavn af det.

Måske mangler du et sted at samle tomme flasker og glas, samle familiens tøj til genbrug, eller måske giver det mening at samle haveaffald sammen i sækkestativet, inden turen går til genbrugspladsen. 

Har du ikke selv brug for sækkestativet, så er der måske andre i lokalområdet, der kan genbruge det. Spørg eventuelt din lokale idrætsklub eller forening om de kunne bruge dit gamle stativ til affaldsindsamling på udendørs arealer.

 

 

Sækkestativ Med Træ (1)

Metalstativ (1)

Container (1)

Genveje
Emner om renovation
X