Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Spørgsmål og svar

Få svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende den ny ordning for restaffald (dagrenovation)

Hvad er restaffald?

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret plast, metal, papir, pap og glas fra dit daglige husholdningsaffald. Det er eksempelvis madrester, pizzabakker, flamingo, kaffeposer og kartoner fra mælk og juice.

Jeg vil gerne ændre størrelse på min container - hvad gør jeg?

Ønsker du at ændre størrelse på din container, skal du tage direkte kontakt til Aalborg Renovation på mail renovation@aalborg.dk

Du kan vælge mellem fem forskellige størrelser containere: 140, 190, 240, 400 eller 660 liter. Størrelsen på containeren har betydning for, hvor meget du årligt skal betale for tømning.

OBS! Du kan ikke få ombyttet din container ved fremmøde på vores kontor, Over Bækken 2 i Aalborg.

Koster det noget at ændre størrelse på min container?

Ændring af containerstørrelse er forbundet med et engangsgebyr på 356,25 kr., der dækker udgifter til kørsel samt et administrationsgebyr på 187,50 kr. pr. container for at få den registreret på din adresse med elektronisk chip.

OBS! Du kan ikke få ombyttet din container ved fremmøde på vores kontor, Over Bækken 2 i Aalborg.

Hvad er den årlige pris for tømning af restaffald? 

Størrelsen på containeren har betydning for, hvor meget du årligt skal betale for tømning. Se priser for tømning

Hvor ofte bliver min container tømt?

Vi tømmer containeren til restaffald hver 14. dag bortset fra i Aalborg og Nørresundby midtby.

I områder der er omfattet af 14-dages tømning, kan der undtagelsesvis laves aftale om hyppigere tømning, hvis der på adressen ikke er plads til flere containere. Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales direkte med Aalborg Renovation.

Skal jeg køre min container til restaffald frem, når den skal tømmes?

Hvad angår ordningen for restaffald, så henter skraldemanden som udgangspunkt din container på standpladsen og sætter den tilbage igen efter tømning.

Det vil sige, at hvis adgangen til og placeringen af din container lever op til vores krav, så skal du ikke køre din container frem til skel. 

Hvis du ikke har mulighed for at placere din container på et sted, der lever op til vores krav, skal du senest kl. 6.00 om morgenen på tømningsdagen køre din container frem til skel.

Hvilke krav er der til placeringen af min container?

Du skal placere din container på et let tilgængeligt afhentningssted med håndtaget vendt mod adgangsvejen.

Containeren skal stå på et jævnt og fast underlag f.eks. fliser eller asfalt. I den mørke tid skal der være lys ved standpladsen.

Afhentningsstedet skal være fri for hindringer, såsom løse effekter, jord, sne, løsgående dyr o. lign., så restaffaldet kan afhentes uhindret.

Hvilke krav er der i forhold til adgang til min container?

Der må højest være 30 meter fra skraldebilen til din container, og adgangsvejen skal være plan og med fast underlag f.eks. fliser eller asfalt.

Der må ikke være stigninger eller fald på over 10 %, og adgangsvejen skal være oplyst i den mørke tid.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald, der ikke kan være i containeren?

Har du i ekstraordinære situationer mere affald end normalt, kan du mod betaling bestille ekstra afhentning via vores hjemmeside. Affaldet emballeres i en sæk, som du mærker med den kode, du får ved bestilling. OBS! Sækken skal stilles i skel inden afhentning og må højst veje 15 kg.

Har du ofte ekstra affald, skal du bestille en større container ved direkte kontakt til Aalborg Renovation på mail renovation@aalborg.dk.

OBS! Containeren må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes.

Kan jeg se, hvornår I henter restaffald på min adresse?

Ja, i vores digitale afhentningskalender kan du se, hvornår vi henter restaffald på din adresse.

OBS! I løbet af de første par måneder kan der i enkelte tilfælde ske ændringer af tømningsdage i forbindelse med, at vi evt. justerer ruterne for tømning af restaffald.

Kan jeg få besked på sms eller mail, inden I tømmer min container?

Ja, du har mulighed for at tilmelde dig beskedservice, så du får en sms eller mail 1-2 dage før, vi henter dit restaffald.

Hvorfor udleverer I poser til restaffald?

Vi udleverer 150 poser (svarende ca. til ét års forbrug) til hver husstand i Aalborg Kommune. Formålet er at give alle borgere mulighed for at emballere affaldet ordentligt. Poserne er lette at binde knude på, og dermed kan man minimere risikoen for lugtgener og skadedyr i sin container.

Poserne er lavet af genbrugsplast.

Hvad gør jeg, hvis jeg mangler poser til restaffald?

Du har mulighed for at hente poser til restaffald på vores seks genbrugspladser eller på vores kontor, Aalborg Renovation, Over Bækken 2.

Vi vil evaluere på udleveringen af poser for at finde frem til den mest optimale fremtidige løsning.

Skal jeg bruge de udleverede affaldsposer?

Nej, du må gerne bruge dine egne poser. De udleverede poser er et tilbud for at sikre, at alle borgere har mulighed for at emballere affaldet ordentligt.

Genveje
Emner om renovation
X