Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Aalborg Forsyning

Det er Miljø- og Energiforvaltningen samt nedenstående selskaber, der driver de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og -selskaber

Aalborgs husstande og virksomheder forsynes med gas og får bortskaffet affald. Dette sker gennem:

Aalborgs husstande og virksomheder forsynes også med varme. Dette sker gennem Aalborg Energikoncern, der består af:

Derudover forsyner vi borgere med vand samt bortskaffer spildevand i hele kommunen. Dette sker i Aalborg Vandkoncern, der består af:

Aalborg Service A/S varetager fælles administrative opgaver for hele koncernen. Kundeservice foretager eksempelvis aflæsning og afregning af kundernes forbrug af vand, varme etc. Desuden varetager Aalborg Service A/S opgaver omkring personale, it, økonomi og kommunikation. 

 

 

Alle de nævnte virksomheder drives på forretningsmæssig basis - på nogle områder i konkurrence med private virksomheder.

Aalborg Forsyning-koncernen udfører desuden myndighedsopgaver inkl. planlægning på varme-, vandforsynings-, spildevands- og affaldsområdet.

Aalborg Forsyning-koncernen har ca. 480 medarbejdere og omsætter for ca. 1,5 milliarder kroner om året, svarende til ca. 7.600 kr. pr. indbygger i Aalborg Kommune.

Direktionen for Miljø- og Energiforvaltningen 
Rådmand Lasse P. N. Olsen
Direktør Søren Gais Kjeldsen

Genveje
Emner om om aalborg forsyning