Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo
Emner om ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål til din regningMeld flytning

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål til din regning
Hvad er abonnement?

Du betaler for dækning af de faste omkostninger, der er forbundet med at have dig som kunde - eksempelvis udgifter til administration og målerleje.

Hvad er aconto?

Foreløbig betaling, der fastsættes ud fra dit forventede årsforbrug.
Som hovedregel vil du modtage en aconto regning hvert kvartal. Dit forbrug vil blive gjort op én gang årligt.

Hvad er min adgangskode?

Du kan logge på Dine Sider med adgangskode og kundenummer, som du finder øverst på din regning.
Det er også muligt at logge på med NemID.

Hvad er et elektronisk indbetalingskort?

Et Elektronisk indbetalingskort er en regning, som bliver sendt elektronisk til din netbank i stedet for på papir til din postkasse. I netbanken kan du godkende betalingen - alle betalingsoplysningerne er udfyldt på forhånd med de samme oplysninger som på et indbetalingskort på papir.

Hvad kan jeg modtage i e-Boks?

Du kan modtage breve, fakturaer mv. fra Aalborg Forsyning i din personlige e-Boks. Tilmeld dig på www.e-boks.dk, under ”Hvem kan du få post fra?” Søg efter Aalborg Forsyning som afsender og meld dig til.

Hvad er forventet forbrug?

Det forventede forbrug fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft.
Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Hvad er faktureringsgebyr?

Dette gebyr er for fremsendelse af din faktura og opkræves på din opgørelse.
Hvis du tilmelder dig til Betalingsservice, vil gebyret ikke blive opkrævet. Du vil da modtage din regning som bilag i din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Hvordan udbetales penge fra Aalborg Forsyning?

Hvis du har indbetalt for meget aconto eller er fraflyttet en adresse -og skal have penge retur, så benytter Aalborg Forsyning NemKonto hertil.
Alle i Danmark skal have en NemKonto ifølge Økonomistyrelsen. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at overføre penge til.

Hvad er en opgørelse?

Du modtager din opgørelse én gang årligt, efter dine målere er blevet læst af. På denne måde, kan vi gøre dit reelle forbrug op i forhold til det indbetalte aconto beløb.
Perioden kan variere lidt fra gang til gang, alt efter hvornår dine målere er blevet læst af.

Betaling
Hvordan kan jeg betale min regning?

Indbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S kan ske via Betalingsservice, indbetalingskort eller via pengeinstitut.

Vi tager ikke imod checks eller kontanter.
Der henvises til bekendtgørelse nr. 337 af 10. april 2007 om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder, §§ 3 og 4

Hvad er rykkergebyr?

Der opkræves rykkergebyr for manglende betaling af en faktura og for manglende indberetning af din måleraflæsning.

Manglende betaling af faktura

Ved manglende betaling af en regning, vil der blive fremsendt rykkere.
Gebyret for en rykker opkræves på den førstkommende faktura.
Der fremsendes to rykkere, før det skyldige beløb videresendes til restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT eller der udsendes varsel om forsyningsafbrydelse.

Manglende aflæsning af måler

Hvis aflæsningen ikke indberettes inden den angivne frist, som oplyst på aflæsningskortet, vil der blive fremsendt en rykker for manglende aflæsning. Der pålignes gebyr for denne rykker. Gebyret herfor opkræves på førstkommende faktura.

Hvordan udbetales penge fra Aalborg Forsyning?

Hvis du har indbetalt for meget aconto eller er fraflyttet en adresse -og skal have penge retur, så benytter Aalborg Forsyning NemKonto hertil.
Alle i Danmark skal have en NemKonto ifølge Økonomistyrelsen. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at overføre penge til.

Hvor finder jeg kreditornummeret?

Et kreditornummer er en entydig 8-cifret identifikation af en kreditor. Kreditornummer findes nederst på indbetalingskortet.

Aflæsning
Hvad er rykker for manglende aflæsning?

Hvis aflæsningen ikke indberettes inden den angivne frist, som oplyst på aflæsningskortet, vil der blive fremsendt en rykker for manglende aflæsning. Der pålignes gebyr for denne rykker. Gebyret herfor opkræves på førstkommende faktura.

Hvad er forventet forbrug?

Det forventede forbrug fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft.
Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Dine installationer
Hvad er installationsnummer?

Dit installationsnummer er nummeret, der identificerer det forbrugssted, som du er kunde på ved Aalborg Forsyning.

Hvad er målervisning?

Målervisningen er det tal, som måleren viser. Ved jævnligt at aflæse måleren kan man følge sit forbrug. Hermed kan man se, om aconto indbetalingerne stemmer overens med det faktiske forbrug.

Hvad er et målernummer?

Målernummeret er det nummer, der identificerer den måler, der er opsat på dit forbrugssted.

Hvad er forventet forbrug?

Det forventede forbrug fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft.
Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Hvad er en forsyningsart?

Aalborg Forsyning administrerer forsyningsarterne gas, varme, vand, kloak og renovation

Aflæsning af min måler?

Èn gang årligt skal vi have en aflæsning af dine målere. Ud fra disse, kan vi lave en opgørelse til dig.

Normalvis vil du modtage et selvaflæsningskort, hvor du kan indberette aflæsningerne via denne hjemmeside eller servicetelefonen 99311999.

Ca. hvert tredje år vil vi gerne se dine målere. Her vil der blive lagt et kort hjemme hos dig, således du kan aftale en tid med vores måleraflæsere.

Når du indberetter, skal du ikke taste decimaltallene.

Hvis du skal flytte, skal vi også bruge aflæsninger af dine målere. Se yderligere under flytning.

Hvem registreres som kunde
Gas

Hvis der findes en selvstændig måler, kan afregning af gasforbrug ske direkte ved forbrugeren, uanset om denne er ejer, andelshaver eller lejer.

 

Varme

Varmeforbrug kan afregnes direkte ved forbrugeren, hvis der findes  

  • et selvstændigt stik med mulighed for aflukning
  • en selvstændig måler, der ejes af Aalborg Forsyning, Varme

Dette uanset om forbrugeren er ejer, andelshaver eller lejer.

 

Renovation

Dagrenovation

  • Bolig: Dagrenovation opkræves ved ejendommens ejer i henhold til Affaldsbekendtgørelsen § 53, stk. 3.
  • Erhverv: Dagrenovation hæfter på den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden. Dette i henhold til Affaldsbekendtgørelsen § 53, stk. 4.

 

Vand

Som kunde registreres som hovedregel ejendommens ejer.

Efter anmodning kan en ejendomsejer forlange, at vandforbrug skal afregnes direkte ved lejer. Dette jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt forbrug, når følgende forudsætninger er til stede:

  • Den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler.
  • Den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning.
  • Vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, så Vandforsyningen har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden.

Ejendomsejer skal overfor Aalborg Forsyning, Kundeservice dokumentere, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Vandafledningsbidrag skal altid opkræves ved ejendommens ejer.

 

Vandafledningsbidrag

Som kunde registreres ejendommens ejer.

Vandafledningsbidrag opkræves altid ved ejendomsejer. I henhold til Betalingsloven for spildevandsforsynings-selskaber (lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 med senere ændringer) § 1, stk. 4 dækkes bl.a. vandafledningsbidraget af de berørte ejere af fast ejendom.

 

Skorstensfejergebyr

Bliver du opkrævet skorstensfejergebyr på din faktura, skal du tage kontakt til skorstensfejeren, hvis du har spørgsmål dertil. 

Aalborg Forsyning, Service A/S opkræver skorstensfejergebyr for følgende skorstensfejere:

Ålborg Skorstensfejervæsen/v Jens Hellmers
Tlf.: 9818 1584, e-mail: jens.hellmers@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejerfirmaet Sunds ApS
Tlf.: 9835 1483 - Kontakttid kl. 07.00-13.00, e-mail: sunds@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejermester Kai Møller Hansen
Tlf.: 9839 2302, e-mail: rebild@skorstensfejeren.dk

Erhvervsgebyr på renovation

Alle virksomheder opkræves et affaldsgebyr - dette i henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald.

Gebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder.

For mere information herom - se her.

Hjælp os med at blive bedre!

 

Vi vil gerne gøre hjemmesiden endnu bedre - til gavn for dig.

Det kan du hjælpe os med, hvis du vil bruge et øjeblik på at besvare nogle enkelte spørgsmål om hjemmesiden. Det tager kun ganske få minutter.

På forhånd tak for din hjælp.

Start spørgeskema


Hvordan aflæser jeg min gasmåler?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal aflæse dine gasmåler, så se med her.

 

 

Hvordan vedligeholdes et gaskomfur?

Har du problemer med at vedligeholde dit gaskomfur, så se med her.

 

 

 


Inden for huset - Stueplan
Hvorfor er der vandlåse?

En vandlås sikrer, at kloaklugt ikke kan komme ind i huset via et afløb (f.eks. i et badeværelse). En vandlås kan tørre ud, hvis der ikke regelmæssigt ledes vand til den, og dermed kan kloaklugt trænge ud i rummet.

Må jeg hælde fedt og madolie i vasken og afløbet?

Hæld aldrig fedt og madolie i køkkenvasken. Fedt og madolie er affald og skal i affaldsposen. Du risikerer, at fedtet og madolien får dine afløb og kloak til at stoppe til. Smøreolie skal afleveres på en af Aalborg Kommunes genbrugspladser.

Må jeg bruge kemikalier til at rense mine afløb?

Brug ikke kemikalier til at rense dine afløb. Rens i stedet dine vandlåse manuelt. Det forebygger dårlig lugt og fedt- og sæbepropper i din kloak.
Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"?

Må jeg hælde maling, terpentin og medicinrester i mine afløb?

Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det er ikke tilladt, og det skader naturen. Det skal afleveres på en af Aalborg Kommunes genbrugspladser.

Må jeg bruge en affaldskværn?

Det er ikke tilladt i Aalborg Kommune at bruge en affaldskværn, fordi kloakken kan stoppe til. Al madaffald skal smides i skraldespanden.

Må jeg smide madvarer i afløbet?

Smid ikke madvarer i afløbet. Madvarer er affald og skal i affaldsposen. Du risikerer, at madresterne får dine afløb og kloak til at stoppe til.
Alle madvarer f.eks. brødrester, kaffegrums og pandefedt indeholder energi og kan brændes.

Inden for huset - kælderen
Uden for huset - Ejendommen
Uden for huset - Vejen
Tømningsordning
Øvrige spørgsmål

Genveje